segunda-feira, 28 de janeiro de 2013

PROXECTO INTERNACIONAL DE ARTE POSTAL - CÁRCERE - CARLOS BOTANA - ESPAÑA


PROXECTO INTERNACIONAL DE ARTE POSTAL
Jailart
Proxecto Carcere convoca a participar neste proxecto internacional e aberto, para que a antiga prision da Coruna se convirta nun Centro Sociocultural Autoxestionado.
As obras formaran parte dunha exposicion que se levara a cabo en 2013, ben dentro ou ben fora da prision actualmente abandonada e en desuso.
Tamen poderedes ver estas obras en jailartproxectocarcere.wordpress.com.
Mais informacion: proxectocarcere.blogaliza.org
proxectocarcere@gmail.com.
Tema: Carcere.
Data limite: 1 de xuno de 2013.
Sen limite de medida.
Tecnica libre.
Os traballos non se devolveran e pasaran a formar parte dos arquivos de Proxecto Carcere

Envia as tuas obras a:

Carlos Botana
Avda. Gral. Sanjurjo, 62 - 2º
15006 - A Coruña
España


POSTAL ART INTERNATIONAL CALL
“jailart”
Proxecto Cárcere calls artists to participate in the open, international project for the old prison of A Coruña to become a Selfmanaged Sociocultural Center.
The works will take part in an exhibition this year. It will take place inside or outside the prison, abandoned and disused at present.
A picture of each work will be uploaded in jailartproxectocarcere.wordpress.com
For further information please visit our blog: proxectocarcere.blogaliza.org or send an e-mail to proxectocarcere@gmail.com

Subject: Jail
Deadline: 1st June 2013
No measurement limits
Free technique
The works will not be returned and will become part of the archives of Proxecto Cárcere.
Send your works to:

Carlos Botana
Avda. Gral. Sanjurjo, 62 - 2º
15006 - A Coruña
España

CONVOCATORIA INTERNACIONAL
DE ARTE POSTAL
"jailart"

"Proxecto carcere" convoca a participar en este proyecto internacional y abierto, para que la antigua
prisión de A Coruña, se convierta en un Centro Sociocultural Auto gestionado.
Las obras formarán parte de una exposición que se realizará en 2013, bien dentro o fuera de la prisión
actualmente abandonada y en desuso.
También podréis ver estas obras en: jailartproxectocarcere.wordpress.com

Más información en: proxectocarcere.blogaliza.org
proxectocarcere@gmail.com

Tema: Cárcel
Fecha limite: 1 de Junio de 2013
Sin limite de medida.
Técnica libre

Los trabajos no se devolverán y pasarán a formar parte de los archivos de "Proxecto carcere"

Enviar los trabajos a:

Carlos Botana
Avda. Gral. Sanjurjo, 62 - 2º
15006 - A Coruña
España


Nenhum comentário:

Postar um comentário

E aí, o que é que vc achou disso?