domingo, 10 de novembro de 2013

"VERBAS AO VENTO" - CONVOCATÓRIA 2013/2014

"Verbas ao vento". Convite para participar nun proxecto artístico de caracter
internacional. Unha instalación con libros intervidos (pintados, recortados,
customizados), que se colgarán do teito, libros voadores. É un proxecto de dous
artistas, Roberto Suárez Brandariz e Inma Doval Porto. A elección do libro a intervir é
libre, preferiblemente permitirá a súa llectura, polo menos en parte. Vai ser colgado do 
teito xunto con moitos máis, polo que non debe ter moito peso. Expoñeranse en
institucións e museos.
Data límite: 30 de marzo de 2014
Os libros enviaranse a:
Inma Doval
Biblioteca da Facultade de Ciencias da Educación
Universidade da Coruña
Campus Elviña s/n
15071 A Coruña
Galicia
España
inmadovalp@gmail.com
http://bibedu.blogaliza.org/arte/verbasaovento/

“Verbas ao vento” / “Wordsin the wind”
"Words in the wind". Invitation to participate in an international art project consisting of an
installation of customized books, to be hung from the ceiling as flying books. It is a project by
two Galician artists: Roberto Suárez Brandariz and Inma Doval Porto. We invite you to freely
choose and propose a book that, preferably, can be read, at least in part. It may be painted,
cut in some parts, and meay include added items. It will be hung from the ceiling along with
many more, so try to keep it light in weight. It will also be exhibited in foundations or
museums.
Please send your book to:"
Deadline: 30th march 2014

Inma Doval
Biblioteca da Facultade de Ciencias da Educación
Universidade da Coruña
Campus Elviña s/n
15071 A Coruña
Galicia
España
inmadovalp@gmail.com
http://bibedu.blogaliza.org/arte/verbasaovento/

"Verbas ao vento". Convite para participar num projecto artístico de caracter
internacional. Uma instalação com livros intervindos (pintados, recortados,
customizados), que se colgarán do teito, livros voadores. É um projecto de dois
artistas, Roberto Suárez Brandariz e Inma Doval Porto. A eleição do livro a intervir é livre, preferivelmente permitirá a sua llectura, aomenos emparte. Vaiser colgado do
teito junto commuitosmais, pelo que não deve termuito peso. Expor‐se em
instituições e museus.
Data límite: 30 de marzo de 2014

Os livros enviar‐se‐ão a:
Inma Doval
Biblioteca da Facultade de Ciencias da Educación
Universidade da Coruña
Campus Elviña s/n
15071 A Coruña
Galicia
España
inmadovalp@gmail.com
http://bibedu.blogaliza.org/arte/verbasaovento/

"Verbas ao vento". Invitación para participar en un proyecto artístico de caracter
internacional. Una instalación artística con libros intervenidos (pintados, recortados,
customizados), que se colgarán del techo, libros voladores. Es un proyecto de dos
artistas Roberto Suárez Brandariz e Inma Doval Porto. La elección del libro a intervenir
es libre, preferiblemente permitirá su lectura, al menos en parte. Va a ser colgado del
techo junto con muchos más, por lo que no debe tener mucho peso. Se expondrán en
istituciones y museos.
Fecha límite: 30 de marzo de 2014

Los libros se enviarán a:
Inma Doval
Biblioteca da Facultade de Ciencias da Educación
Universidade da Coruña
Campus Elviña s/n
15071 A Coruña
Galicia
España
inmadovalp@gmail.com
http://bibedu.blogaliza.org/arte/verbasaovento/

Nenhum comentário:

Postar um comentário

E aí, o que é que vc achou disso?